Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

1. Deelnemersprofielen


1.1 Deelnemersprofiel Keuken

 • Een deelnemer aan deze wedstrijd is een kok in opleiding voor niveau 3 en 4 
 • Volgt een door het ministerie van OC&W erkende opleiding op niveau 3 (of 3 deelkwalificaties) of niveau 4.
 • Is in opleiding voor Gespecialiseerd restaurantkok BBL niveau 4 of;
 • Is in opleiding voor Zelfstandig werkend kok niveau 3 of niveau 4
 • Beheerst de vaktechnische vaardig­heden zoals deze benoemd zijn in de leermiddelenserie voor koks in opleiding.
 • Heeft naast een goede uitdrukkings-, luistervaardigheid een redelijke schrijf­vaardigheid in de Nederlandse taal.

1.2 Deelnemersprofiel bediening

 • Een deelnemer aan deze wedstrijd is een gastheer of gastvrouw in opleiding voor niveau 3 en 4 
 • Volgt een door het ministerie van OC&W erkende opleiding op niveau 3 (of 3 deelkwalificaties) of niveau 4.
 • Is in opleiding voor Gespecialiseerd restaurant gastheer/gastvrouw BBL niveau 4 of;
 • Is in opleiding voor Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw niveau 3 of niveau 4
 • Beheerst de vaktechnische vaardig­heden zoals deze benoemd zijn in de leermiddelenserie voor gastheer/­gastvrouw in opleiding.
 • Heeft naast een goede uitdrukkings-, luistervaardigheid, een redelijke schrijf­vaardigheid in de Nederlandse of Engelse taal.

2. Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het Gastronomisch Gilde en het Gilde van Nederlandse Sommeliers en vertegenwoordigers uit het vak.

Taken van de wedstrijdcommissie

 • 2.1 Het beoordelen en vaststellen van wedstrijdopdrachten en van beoordelingscriteria;
 • 2.2 Het creëren van draagvlak voor de wedstrijd binnen de bedrijfstak horeca in het algemeen en binnen eigen organisaties in het bijzonder;

3. Juryprofiel

 • Een jurylid van Future Talents dient representatief te zijn namens de bedrijfstak.
 • Kan beschikken over de titel SVH Meesterkok, of is een “meesterlijke” kok, of meester gastheer of wijnmeester, heeft ervaring, met wedstrijden, is bereid om mee te werken aan de ontwikkeling van volgende wedstrijd­opdrachten en/of beoordelen van reeds ontwikkelde wedstrijd­opdrachten en dient dan aanwezig te zijn bij de voorbespreking van de wedstrijd­opdrachten.

4. Aanmelding

 • 4.1 Aanmelding voor de wedstrijd gaat via de scholen en docenten.
 • 4.2 Een maand voor de wedstrijd ontvangen de deelnemers een draaiboek met informatie over de wedstrijdopdracht en de indeling van het programma; vaktechniek, sociale en communicatieve vaardigheden, persoonlijke presentatie (kleding, uiterlijke verzorging enz.), persoonlijke hygiëne, creativiteit, organisatie, originaliteit, opruimen van de werkplek, bedrijfshygiëne en veiligheid
 • 4.3 De deelnemer aanvaardt de verant­woor­delijkheid voor zijn eigen ingre­diënten en materiaal;
 • 4.4 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;

5. Gedragsregels

 • 5.1 De deelnemer aan Future Talents is gekleed in representatieve kleding en hebben een verzorgd uiterlijk, dan wel koks­broek, koksbuis, kokssloof, halsdoek, koksmuts en gesloten schoeisel. 
 • 5.2 De deelnemer verplicht zich aanwezig te zijn op het in de informatie vermelde tijdstip;
 • 5.3 De deelnemer verplicht zich de werkplek op dezelfde wijze achter te laten zoals hij deze bij aanvang van de wedstrijd aantrof;
 • 5.4 De deelnemer is verantwoordelijk voor teruggave van alle materialen die hem door de organisatie zijn verstrekt;
 • 5.5 Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade door hem of derden geleden, die hij heeft veroorzaakt in het gebouw waar de wedstrijd plaatsvindt;
 • 5.6 De wedstrijdcommissie en jury zijn niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor schade die het gevolg mocht zijn van hun betrokkenheid bij de wedstrijd en al hetgeen daarmee in verband staat, behoudens in geval hun grove schuld of opzet verweten kan worden;

6. Voedselveiligheid

 • 6.1 Met betrekking tot alle ingrediënten geldt dat de deelnemers ten allen tijde dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften die gelden voor het bereiden, behandelen en bewaren van eet- en drinkwaren (HACCP).

7. Slotbepalingen

 • 7.1 Onderdeel van dit reglement vormt het draaiboek, dat hiermee onlos­makelijk verbonden is;
 • 7.2 Het kan voorkomen dat deelnemers aan Future Talents tijdens hun deelname gefotografeerd en/of gefilmd worden. De organisatie heeft het recht dit beeldmateriaal voor publicatie te gebruiken;
 • 7.3 Tijdens de wedstrijd kunnen er filmopnamen worden gemaakt die via internet kunnen worden uitgezonden;
 • 7.4 Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden door de wedstrijdcommissie voorgelegd aan het bestuur van de stichting, die daarover beslist;
 • 7.5 Dit reglement is van kracht met ingang van 1 april 2012


Deelname aan “Future Talents” betekent automatische acceptatie van bovengenoemd reglement.
 

Founders

Supporting Friends

IN SAMENWERKING MET